Dekanski rok

Dekanski ispitni rok iz Metodike nastave fizike (MNF, MNF1, MNF2) bit će u petak, 05. listopada 2012. u 09h.

Dekanski rok

Dekanski ispitni rok iz Povijesti fizike bit će u petak, 05. listopada 2012 u 09h.

TERMIN USMENOG ISPITA

Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 za studente koji su položili kolokvij ili pismeni dio ispita polože na dekanskom ispitnom roku održat će se u petak 5. listopada 2012. s početkom u 11 sati.

Dekanski ispitni rok

Dekanski ispitni rok iz Sustava e-učenja će se održati u terminu:

  • 04.10.2012. u 10:00