Jesenski ispitni rokovi

Pismeni ispiti održat će se 10. i 24. rujna, a usmeni ispiti 13. i 27. rujna, svi u 9:00 sati.