PENF2 – 1 ulazni kolokvij 2012.

Rezultat 1 ulaznog kolokvija -PENF2

1. Josip Akmačić 17,0
2. Andrea Baković 21,0
3. Anja Čosić 20,5
4. Suzana Dumančić 24,0
5. Ivan Grnja 0,0
6. Mirjana Jarabek M 25,5
7. Željka Jarabek Ž 25,5
8. Mario Jerbić 23,0
9. Marlena Jović 25,5
10. Ante Matanić 17,5
11. Ines Matišić 19,0
12. Matko Mužević 28,0

PENF 2 – generacija 2011./2012. – 1 ulazni kolokvij

1 ulazni kolokvij održat će se 5. 3. 2012. od 9 do 11 sati u sobi 68.

Termini izvođenja vježbi 2012.

Popis termina izvođenja vježbi

2.3. Uvodni sat

9.3. Igor Miklavčić – vježba 1. Mjerenje radona

16.3. Anja Ćosić – vježba 2.  Mjerenje valne duljine lasera pomoću Michelsenovog interferometra

23.3. Suzana Dumančić – vježba 3. Franck-Hertzov pokus s neonskom cijevi

30.3. Marlena Jović – vježba 4. Mjerenje Planckove konstante pomoću Fotoelektričnog učinka

6.4. Matko Mužević – vježba 5. Fina struktura -jednoelektronski i dvoelektronski spektar

13.4. Mirjana Jarabek – vježba 6. Poluživot i radioaktivni ekvilibrijum

20.4. Josip Akmačić – vježba 7. Fina struktura alfa spektra 241-Am i Proučavanje energije alfa čestica 226-Ra

27.4. Željka Jarabek – vježba 8. Rutherfordovo raspršenje na listićima zlata i aluminija

4.5. Ines Matišić – vježba 9. Beta spektroskopija

11.5. Ante Matanić – vježba 10. Gama zračenje – unutarnja konverzija 137m-Ba u 137-Ba

18.5. Andrea Baković- vježba 11. ECG

25.5. Vježba 1. završetak – brojanje filmova nuklearnih tragova LR 115S

1.6. Predaja zadnjeg izvještaja