2.kolokvij iz engleskog jezika za studente druge godine (strani j.3)

Poštovane kolegice i kolege,

2.kolokvij iz engleskog jezika za studente druge godine (strani j.3) održat će se u srijedu,18.1.2012. s početkom u 11 sati.

Lijep pozdrav, Karmen Knežević,univ.spec.st.eur.

2.kolokvij za studente prve godine iz engleskog jezika (strani j.1)

Poštovane kolegice i kolege,

drugi kolokvij iz engleskog jezika (strani j.1) održat će se u četvrtak  19.1.2012. s početkom u 10.30 sati.

Lijep pozdrav, Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Rezultati 2.kontrolne zadaće

PREZIME I IME 1.KOLOKVIJ 2.KOLOKVIJ
Aleksić Arijan 63 64
Bertok Ivan 27 28
Bionda Katarina 29 8
Ćupurdija Anja 59 29
Dorotek Ivan 3 20
Graovac Aljoša 81 66
Hećimović Hrvoje 32 38
Jukić Dina 78 31
Klaić Martin 69 40
Kunac Ivan 73 67
Mavrović Denis 46 47
Mikulić Martina 51 28
Strugačevac Maja / 38
Šimunović Jasna 27 17
Živković Aleksandar 87 65
*PROMJENA TERMINA: Studenti mogu vidjeti svoje kolokvije u srijedu u 13:30h u kabinetu br. 15 na Odjelu za matematiku.

OBAVIJEST O NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA

 

Nastava engleskoga jezika  za studente prve godine održavat će se četvrtkom od 10.30-12.00 sati

 Karmen Knežević,univ.spec.st.eur.