15. Smotra Sveučilišta

Poštovane kolegice i kolege,

15. Smotra Sveučilišta održat će se 09. (od 10-18 h) i 10. prosinca (10-13h) na Poljoprivrednom fakultetu.

Molimo zainteresirane studente da se jave asistentici Maji Varga-Pajtler do petka 25.11.2011. na mail maja.varga@fizika.unios.hr ili osobno kako bismo mogli organizirati dežurstva oko našeg štanda kao i promidžbene materijale….npr. štampanja majica koje bismo imali na samoj Smotri.

Prilikom prijave Vas molim da odmah kažete koju veličinu majice želite da se tiska.

Do prijave razmislite koji bi pokusi bili zanimljivi za izvođenje na samoj smotri (koje ćete vi izvoditi) kako bi što više privukli srednjoškolaca da se upišu na naš fakultet.

U ponedjeljak, 28.11.2011. u 13:00 (preliminarno) ćemo održati sastanak svih prijavljenih kako bismo se dogovorili o terminima dežurstava i kako biste se podjelili u grupe.

Lijep pozdrav,

Maja Varga-Pajtler
Ivana Ivković

15. Smotra Sveučilišta

Poštovane kolegice i kolege,

15. Smotra Sveučilišta održat će se 09. (od 10-18 h) i 10. prosinca (10-13h) na Poljoprivrednom fakultetu.

Molimo zainteresirane studente da se jave asistentici Maji Varga-Pajtler do petka 25.11.2011. na mail maja.varga@fizika.unios.hr ili osobno kako bismo mogli organizirati dežurstva oko našeg štanda kao i promidžbene materijale….npr. štampanja majica koje bismo imali na samoj Smotri.

Prilikom prijave Vas molim da odmah kažete koju veličinu majice želite da se tiska.

Do prijave razmislite koji bi pokusi bili zanimljivi za izvođenje na samoj smotri (koje ćete vi izvoditi) kako bi što više privukli srednjoškolaca da se upišu na naš fakultet.

U ponedjeljak, 28.11.2011. u 13:00 (preliminarno) ćemo održati sastanak svih prijavljenih kako bismo se dogovorili o terminima dežurstava i kako biste se podjelili u grupe.

Lijep pozdrav,

Maja Varga-Pajtler
Ivana Ivković

15. Smotra Sveučilišta

Poštovane kolegice i kolege,

15. Smotra Sveučilišta održat će se 09. (od 10-18 h) i 10. prosinca (10-13h) na Poljoprivrednom fakultetu.

Molimo zainteresirane studente da se jave asistentici Maji Varga-Pajtler do petka 25.11.2011. na mail maja.varga@fizika.unios.hr ili osobno kako bismo mogli organizirati dežurstva oko našeg štanda kao i promidžbene materijale….npr. štampanja majica koje bismo imali na samoj Smotri.

Prilikom prijave Vas molim da odmah kažete koju veličinu majice želite da se tiska.

Do prijave razmislite koji bi pokusi bili zanimljivi za izvođenje na samoj smotri (koje ćete vi izvoditi) kako bi što više privukli srednjoškolaca da se upišu na naš fakultet.

U ponedjeljak, 28.11.2011. u 13:00 (preliminarno) ćemo održati sastanak svih prijavljenih kako bismo se dogovorili o terminima dežurstava i kako biste se podjelili u grupe.

Lijep pozdrav,

Maja Varga-Pajtler
Ivana Ivković

2. ciklus Praktikuma

Poštovane kolegice i kolege,

2. ciklus Praktikuma započinje u ponedjeljak 28.11. i to zbog najavljenog nestanka struje iz HEP-a

od 8 -10 h s radom započinjemo nešto kasnije:

1. grupa 10 -12 h

2. grupa 12 -14 h

Lijep pozdrav,

M.Poje

I.Ivković