Matematika 2- nadoknada vježbi

Vježbe iz kolegija Matematika 2 (koje nisu održane 22.04.2011.) održat će se u utorak 26.04.2011. u 16:30 sati.

Matematika 2- odgoda vježbi

U petak 22.04.2011. neće biti održane vježbe iz kolegija Matematika 2. Termin nadoknade vježbi bit će objavljen naknadno.

Millikanov pokus – tablica s mjerenjima

Poštovane kolegice i kolege,

pod kolegijem Praktikum iz osnova fizike 2 – pod Nastavnim materijalom – nalazi se excel dokument kojeg ste sami kreirali, a u kojem su mjerenja potrebna za račune i izradu izvještaja za 6. vježbu – Millikanov pokus.

Ovaj se materijal odnosi na one koji su odradili vježbu, a oni koji nisu uzet će radni materijal kada dodaju i svoja mjerenja nakon termina nadoknade planirane za 02.05. u 9h.

Sve račune morate raditi u excelu. Za eventualna pitanja i nejasnoće javite se osobno ili putem e maila.

Lijep pozdrav,

Marina Poje

Ivana Ivković

Matematika 2- prvi kolokvij

Prvi kolokvij iz kolegija Matematika 2 održat će se 29.04.2011. u 10 sati u predavaoni 60. Studenti koji su kolegij slušali prije ak.god.2010./11. izlazak na kolokvij trebaju prijaviti na mail lprimora@mathos.hr do 28.04.2011. do 12 sati.