Seminari

Iz ovog kolegija se odrzavaju seminari (ne odrzavaju se kolokviji i domace zadace).

Popis ponudenih seminara:

Naziv seminara Student Vrijeme odrzavanja (dan i sat) Seminar odrzan
1. Matamerizam - 20.01.2015.
2. Digitalni mikroskop - 20.01.2015.
3. Fluorescencija maslinovog ulja Dunja Straka 20.01.2015. 13.15h
4. Zasto je lisce zeleno - 20.01.2015.
5. LED – oblik vs kutno osvjetljenje Martina Mikulic 20.01.2015. 13.30h
6. Fluorescencija minerala - 20.01.2015.
7. Reflektivnost minerala u prahu - 20.01.2015.
8. Antioksidansi u prirodnim sokovima - 20.01.2015.
9. Kozmetika u razlicitim uvjetima osvjetljenja - 20.01.2015.
10. Refleksija na oklopima kukaca Anton Aladenic 20.01.2015. 13.00h
11. Suncane naocale i UV zracenje Anja Cupurdija 20.01.2015. 12.00h
12. Forenzika s tintom Svetlana Veselinovic 20.01.2015. 12.15h
13. NIR analiza agrikultura - 20.01.2015.
14. Plazma monitoring - 20.01.2015.
15. Transmisija tankih filmova – mjerenje indeksa loma - 20.01.2015.
16. Forenzika – karakterizacija kontuzija - 20.01.2015.
17. Fluorescencija deterdenata - 20.01.2015.
18. Karakterizacija LED dioda - 20.01.2015.
19. Dubinska mjerenja koze neinvazivnom refleksijom - 20.01.2015.
20. Degradacija polimerskih materijala - 20.01.2015.
21. Moj omiljeni sok Maja Sudar 20.01.2015. 12.45h
22. Autentikacija zestokih pica Josip Baotic 20.01.2015. 12.30h
23. Reflektivnost solarnih panela Isabela Tisma 20.01.2015. 11.45h
24. Iradijacija oblaka Arijan Aleksic 20.01.2015. 11.30h
25. Reflektivnost i fertilizacija tla - 20.01.2015.

Popis odrzanih seminara: